Trosgrundlag og kirkelige handlinger

The Gospel Fellowship er en frikirke – en slags ”fri folkekirke” med samme bekendelse som Folkekirken – dvs. at vi tror på det samme som man gør i Folkekirken.

Vores bekendelse er den samme som man finder i Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter.

Det vil sige de almindelige oldkirkelige bekendelsesskrifter: den apostolske trosbekendelse, den Nikænske trosbekendelse, den Athanasianske trosbekendelse), den Augsburgske bekendelse og Luthers lille Katekismus.

Disse bekendelser anses som vejledende for tolkningen af Bibelen.

Vi er et, af Kirkeministeriet, anerkendt trossamfund.
Vi bliver ikke sponseret af hverken Kirkeministeriet (over kirkeskatten) eller kommunen, men er 100% afhængige af den gavmildhed, der vokser frem i The Gospel Fellowship, til at finansiere vores fælles udgifter og de visioner vi har for kirken.

Hvilke kirkelige handlinger udfører vi?

I The Gospel Fellowship kan du, ligesom i en almindelig folkekirke, både blive døbt, konfirmeret, gift og begravet.