The Gospel Fellowship drives af frivillige ildsjæle

At være ildsjæl i The Gospel Fellowship er lig med masser af gode oplevelser i et super dejligt fællesskab. 

Som frivillig får du mulighed for at lære de andre “fellowship’ere” bedre at kende, og du er med til at skabe rammerne for de mange aktiviteter i kirken.

Du behøver ikke at have været med længe, eller kende kirken og de andre frivillige i forvejen. Der er plads til dig, som du er, og det er helt op til dig, hvad du har lyst til at være en del af.

I The Gospel Fellowship er ildsjælene fundamentet for kirken, og dette værdsættes højt! 

Derfor er det vigtigt, at vi løbende har tid til at mødes til arrangementer på tværs af de frivillige teams, hvor vi spiser og hygger sammen eller kaster os ud i mere aktive events. 

Her er der plads til bare at være og nyde.

De frivillige teams

Harmonikaindhold

Begge teams team står for at skabe rammerne for vores gudstjenester. De udfører praktiske opgaver såsom at dekorere kirkerummet med blomster og lys, gøre caféen klar samt passe den, købe ind, gøre infobord klar og passe dette, samle ind m.v.

Efter ca. hveranden Gospel Celebration spiser vi sammen – og her er alle velkomne til at spise med. Af hensyn til logistikken er det som regel nødvendigt med en forhåndstilmelding, men vi laver altid rigeligt mad, så der er plads til dem som ikke har fået tilmeldt sig også kan spise med.

Dette team står for kommunikationen i og omkring kirken, og opgaverne vil typisk dreje sig kommunikation af nyheder, let opdatering af webside og facebookgruppe, projekter med at lave forskellige videoer og foto-shoots herunder filme prædiken fra gudstjenesterne og tage billeder ved de forskellige arrangementer m.v.

Synger til gudstjenesterne i The Gospel Fellowships eget sangerteam, øver her udover en gang om måneden og deltager i workshops en gang i mellem. Vær opmærksom på at der er optagelsesprøve hertil.

Teamet giver forbøn under gudstjenesterne, og her skaber de rum for, at menigheden, i tryghed og tillid, kan dele bekymringer og ønsker samt opleve trøst og håb.

Harmonikaindhold

Det tekniske team står for lyd, foto/video, lyssætning og grafik. Med andre ord har de ansvar for alt det, der får vores arrangementer til at lykkes!

Her arbejder vi på at ingen skal blive overset i det store fællesskab. Hvordan inviteres nye ind, og hvordan bliver de en del af The Gospel Fellowship.

Vi udbyder løbende forskellige kurser og workshops. Her dykker vi ned i forskellige aspekter af det at tro. Og det at tvivle. Vi udforsker hvad biblen og det kristne budskab betyder for os i dag. 

Hjertet i The Gospel Fellowship er vores frivillige. Er os! For vi er alle frivillige. I dette team koordineres indsatsen. Her bliver der også arbejdet med, hvordan det bliver endnu mere attraktivt at være frivillig – og der planlægges forskellige events for frivillige.

Alle teamledere samles én gang om måneden til ledermøde. Her samler vi trådene, sparre med hinanden, taler om visioner og drømme for fremtiden.

Harmonikaindhold

Beskrivelse på vej…

*Dette er et nyt team der under opbygning. Dvs. at det lige nu ikke er fuld funktionsdygtigt, men det er muligt at være med i opstartsfasen. 

*Dette team har en optagelsesprøve for at være med. 

Synger til gudstjenesterne i The Gospel Fellowships eget sangerteam, øver her udover en gang om måneden og deltager i workshops en gang i mellem. Vær opmærksom på at der er optagelsesprøve hertil.

*Dette team har en optagelsesprøve for at være med. 

Teamet giver forbøn under gudstjenesterne, og her skaber de rum for, at menigheden, i tryghed og tillid, kan dele bekymringer og ønsker samt opleve trøst og håb.

Beskrivelse på vej…

Harmonikaindhold

*Dette er et nyt team der under opbygning. Dvs. at det lige nu ikke er fuld funktionsdygtigt, men det er muligt at være med i opstartsfasen. 

*Dette er et nyt team der under opbygning. Dvs. at det lige nu ikke er fuld funktionsdygtigt, men det er muligt at være med i opstartsfasen. 

*Denne opgave kræver at du har kendskab/erfaring med opgaven. 

Dette team står for kommunikationen i og omkring kirken, og opgaverne vil typisk dreje sig kommunikation af nyheder, let opdatering af webside og facebookgruppe, projekter med at lave forskellige videoer og foto-shoots herunder filme prædiken fra gudstjenesterne og tage billeder ved de forskellige arrangementer m.v.

*Denne opgave kræver at du har kendskab/erfaring med opgaven. 

*Denne opgave kræver at du har kendskab/erfaring med opgaven. 

Vil du være frivillig i The Gospel Fellowship?