The Gospel Fellowships privatlivs- og databeskyttelses politik
Opdateret 17.juni 2022

Når du er en del af The Gospel Fellowship (TGF) enten som medlem, fast giver, ildsjæl, deltager i gudstjenesterne, benytter dig af vores online platforme, eller kontakter os via mail, har vi nogle gange brug for at behandle dine personoplysninger. Fordi vi ved at din tid, og dine økonomiske ressourcer er vigtige for både dig og for os, så ønsker vi blandt andet at kunne informere dig om den forskel du er med til at gøre i TGF.

Nedenfor finder du information om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger i henhold til GDPR lovgivningen, der trådte i kraft i Danmark i Maj 2018, når du er en del af TGF. Har du spørgsmål udover den information er du velkommen til at skrive til vores databehandlere Erik Gravgaard & Mai-Britt Sørensen på mail: GDPR@gospelfellowship.dk

I nedenstående finder du privatlivs- og databeskyttelsespolitik for følgende:

  • Når du er medlem i TGF
  • Når du er fast giver i TGF
  • Når du donerer et engangsbeløb på mobilepay til TGF
  • Når du er ildsjæl i TGF
  • Når du kontakter TGF via formularer på hjemmesiden, blanket og/eller via e-mailadresser
  • Når du besøger TGFs hjemmeside (cookies)
  • Når du deltager i TGFs gudstjenester og øvrige arrangementer
  • Når du besøger TGFs facebook platform
  • Når du går til forbøn i TGF
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Når du bliver medlem i TGF vil vi gerne oprette dig med en medlemsprofil, med medlemsnummer mm. i vores medlemsdatabase. Det er vores erfaring at det er lettest at hjælpe dig og følge op på dit medlemskab, og holde dig informeret, når vi har dine oplysninger.

For at kunne oprette dig som medlem, har vi brug for oplysninger som navn, e-mail og adresse. Derudover kan vi også få brug for et telefonnummer.

Navn: Så vi ved hvem du er, og så vi kan skelne medlemmerne fra hinanden.
E-mail: Så vi kan kontakte dig.
Adresse: Så der kan sendes girokort ud til dig med henblik på oprettelse af PBS aftale og en evt. Julehilsen mm. Fra TGF.
Telefonnummer: Så vi kan kontakte dig med f.eks. et service/tilfredsheds opkald

Derudover vil vi gerne knytte dine eventuelle øvrige donationer i TGF til din medlemsprofil, så vi bedst muligt kan hjælpe, og følge op på dig og dit medlemskab, og herunder sikre at du får skattefradrag.

Behandlingsgrundlag, videregivelse, opbevaring og sletning af data.

Vi mener, at vi har en berettiget interesse i, at oprette dig med en medlemsprofil i vores medlemsdatabase som værende medlem i TGF, med personoplysninger og historik. Vi ønsker at kunne give dig en god opfølgning og service som medlem af TGF, og vi mener derfor at opbevaring af disse oplysninger ikke er en ulempe for dig.

Vi vil bevare din medlemsprofil så længe du har et aktivt medlemsforhold til TGF, eller op til 5 år. Du har selv mulighed for at få slettet dine oplysninger inden 5 år, ved at kontakte vores databehandlere Erik Gravgaard og Mai-Britt Sørensen på: GDPR@gospelfellowship.dk
Vi vil da slette alle dine personoplysninger, bortset fra overførsler og donationer, da de fremgår i vores regnskab og økonomiske analyser og statistikker i henhold til bogføringsloven.

Vi opbevarer dine medlems- og personoplysninger i en krypteret og skrivebeskyttet database med adgangskode, som varetages af vores databehandlere og stab.
Vi videregiver aldrig dine oplysninger til tredjepart.
Nogle gange vil vi bruge dine oplysninger om donationer og bidrag til økonomiske analyser og statistikker.

 

Når du bliver fast giver i TGF, og dermed støtter med et månedligt beløb, vil vi gerne oprette dig med en profil i vores database. Det er vores erfaring at det er lettest at hjælpe dig og følge op på din faste giver aftale, og holde dig informeret, når vi har oplysninger og historik registreret.

For at kunne oprette dig som fast giver, har vi brug for oplysninger som navn, e-mail og adresse. Vil du gerne kunne trække dit månedlige bidrag fra i SKAT, skal vi have dit CPR nr. Derudover kan vi også få brug for et telefonnummer.

Navn: Så vi ved hvem du er, og så vi kan skelne medlemmerne fra hinanden.
E-mail: Så vi kan kontakte dig.
Adresse: Så der kan sendes girokort ud til dig med henblik på oprettelse af PBS aftale og en evt. Julehilsen mm. fra TGF.
CPR nr: Så vi kan indberette dit månedlige beløb til SKAT, så kan få fradrag for dette.
Telefonnummer: Så vi kan kontakte dig med f.eks. et service/tilfredsheds opkald

Derudover vil vi gerne knytte dine eventuelle øvrige donationer i TGF til din profil, så vi bedst muligt kan hjælpe, og følge op på dig og din faste giver aftale.

Behandlingsgrundlag, videregivelse, opbevaring og sletning af data.

Vi mener, at vi har en berettiget interesse i, at oprette dig med en profil i vores database som værende fast giver i TGF, med personoplysninger og historik. Vi ønsker at kunne give dig en god opfølgning og service som fast giver i TGF, og vi mener derfor at opbevaring af disse oplysninger ikke er en ulempe for dig.

Vi vil bevare din profil så længe du har et aktivt fast giver forhold til TGF, eller op til 5 år. Du har selv mulighed for at få slettet dine oplysninger inden 5 år, ved at kontakte vores databehandlere Erik Gravgaard og Mai-Britt Sørensen på: GDPR@gospelfellowship.dk
Vi vil da slette alle dine personoplysninger, bortset fra dine månedlige beløb og donationer, da de fremgår i vores regnskab og økonomiske analyser og statistikker i henhold til bogføringsloven.

Vi opbevarer dine personoplysninger og historik i en krypteret og skrivebeskyttet database med adgangskode, som varetages af vores databehandlere og stab.
Vi vil aldrig videregive dine oplysninger til tredjepart som fast giver i TGF, på nær til SKAT, hvis du ønsker at få fradrag for dine bidrag.
Nogle gange vil vi bruge dine oplysninger om donationer og bidrag til økonomiske analyser og statistikker.

 

Når du donerer et engangsbeløb via Mobilepay, til TGFs mobilepay indsamlinger, modtager vi information om donationsbeløbet, dit navn og de sidste 4 cifre af dit telefonnummer, som er knyttet til din mobilepay aftale. Det er grundet mobilepays privatlivs- og databeskyttelsespolitik, at vi ikke får flere informationer.

Dit navn, de sidste 4 cifre og donations beløbet registreres i vores donations database, til bogføring af indsamlinger, donationer og regnskab i TGF.

Er du medlem, fast giver og/eller ildsjæl i TGF, vil donations historikken fremgå i din profil i vores database.

Behandlingsgrundlag, videregivelse, opbevaring og sletning af data.

Vi mener, at vi har en berettiget interesse i, at registrere donations beløb og øvrige oplysninger fra mobilepay i vores database, som værende interesseret i at støtte TGFs arbejde. Vi ønsker at kunne give dig den bedst mulige opfølgning, hjælp, og evt. sende en særlig tak, og vi mener derfor ikke at det er en ulempe for dig at vi opbevarer dine oplysninger.

Vi vil bevare dine oplysninger så længe du har et aktivt donations/støtte forhold til TGF, eller op til 5 år. Du har selv mulighed for at få slettet dine oplysninger inden 5 år, ved at kontakte vores databehandlere Erik Gravgaard og Mai-Britt Sørensen på: GDPR@gospelfellowship.dk
Vi vil da slette alle dine personoplysninger, bortset fra dine bidrag/donationer da de fremgår i vores regnskab, og økonomiske analyser, og statistikker i henhold til bogføringsloven.

Vi opbevarer dine personoplysninger og historik i en krypteret og skrivebeskyttet database med adgangskode, som varetages af vores databehandlere og stab.
Vi vil aldrig videregive dine oplysninger til tredje part som fast giver i TGF, på nær til SKAT hvis du har ønsket at få fradrag for dine bidrag. Dette kræver at du har givet os dit CPR nr.

Nogle gange vil vi bruge dine oplysninger om donationer og bidrag til økonomiske analyser og statistikker.

Når du bliver frivillig (ildsjæl) i TGF vil vi gerne registrere dig med en profil i vores ildsjæledatabase. Det er vores erfaring, at for at kunne følge op på dig som ildsjæl og hjælpe dig til det helt rette team, så har vi brug for dine oplysninger og eventuel korrespondance historik.

For at kunne oprette dig som ildsjæl, har vi brug for oplysninger som navn, e-mail og adresse. Derudover kan vi også få brug for et telefonnummer.

Navn: Så vi ved hvem du er, og så vi kan skelne ildsjælene fra hinanden.
E-mail: Så TGF og din teamleder kan kontakte dig.
Adresse: I tilfælde af at der opstår et behov for hjemmebesøg og til brug i statistik over geografi i TGF.
Telefonnummer: Så vi kan kontakte dig med f.eks. et service/tilfredsheds opkald og for nemt at kunne få fat på dig ifht. din team-opgave.

Er du også medlem og/eller fast giver i TGF, eller benytter du dig af at donere engangsbeløb i TGF, så vil din medlems/giver profil/donations historik sættes sammen med din ildsjæle registrering i vores database, så vi har dine oplysningerne samlet.

Som ildsjæl vil vi bede dig om dit samtykke ifht. at fremgå med portræt (dvs. et billede eller video tæt på) til PR brug på hjemmeside, folder og facebook. Du kan til hver en tid ændre dit samtykke. Ved ændring henvend dig da til TGF staben på info@gospelfellowship.dk

Der kan være forskellige kommunikations-platforme som dit team kommunikerer på f.eks. via E-mail eller på sms (derfor beder vi dig også om disse personoplysninger)
www.Igroups.io: Et lukket online forum hvor du opretter en profil (på denne platform gælder igroups’ privatlivs- og datasikkerhedspolitik)
Messenger og Facebook: Lukkede messenger- eller facebook-grupper hvor du opretter en profil/downloader en app. (på disse platforme gælder messengers og facebooks privatlivs- og datasikkerhedsbeskyttelsespolitik)

Behandlingsgrundlag, videregivelse, opbevaring og sletning af data.

Vi mener, at vi har en berettiget interesse i, at oprette dig i vores database som værende ildsjæl i TGF, med personoplysninger og historik. Vi ønsker at kunne give dig en god opfølgning og nem kontakt som ildsjæl i TGF, og vi mener derfor at opbevaring af disse oplysninger ikke er en ulempe for dig.

Vi vil bevare dine oplysninger så længe du har et aktivt ildsjæleforhold til TGF, eller op til 5 år. Du har selv mulighed for at få slettet dine oplysninger inden 5 år, ved at kontakte vores databehandlere Erik Gravgaard og Mai-Britt Sørensen på: GDPR@gospelfellowship.dk
Vi vil da slette alle dine personoplysninger, bortset fra dine månedlige beløb og donationer, da de fremgår i vores regnskab og økonomiske analyser og statistikker i henhold til bogføringsloven.

Vi opbevarer dine personoplysninger og historik i en krypteret og skrivebeskyttet database med adgangskode, som varetages af vores databehandlere og stab.
Vi vil aldrig videregive dine oplysninger til tredje part.
Nogle gange vil vi bruge dine oplysninger om geografi, donationer og bidrag til analyser og statistikker.

Du har mulighed for at kontakte TGF via forskellige formularer, blanketter og e-mailadresser.

Hvis du kontakter TGF via en formular på hjemmesiden:
For at kunne svare på din henvendelse, og følge op på dig, har vi brug for dit navn og din e-mailadresse. Dette udfylder du i formularen.

Som en del af udfyldning af formularen beder vi om samtykke til at gemme dine indtastede oplysninger så vi kan kontakte dig og evt. gemme din indsendte henvendelse, med henblik på at kunne hjælpe dig bedst muligt.

Hvis du kontakter TGF via blanket (bagsiden af TGF TOGETHER folderen)
Denne blanket retter henvendelse til TGF vedrørende at blive enten fast giver, medlem eller ildsjæl. Denne blanket udfyldes med navn, adresse, e-mail og telefonnummer. (CPR nr. udfyldes kun ved en fast giveraftale, såfremt man ønsker fradrag for sine bidrag)

Blanketten afleveres til, og behandles af vores databehandlere Erik Gravgaard og Mai-Britt Sørensen, som vil registrere dig i TGFs database i henhold til din henvendelse. (Se punkt om medlem, fast giver og ildsjæl i TGF)

Hvis du kontakter TGF via e-mailadresse
For at kunne svare på din henvendelse, og følge op på dig, har vi brug for dit navn og din e-mailadresse. Dette fremgår af mailen du har sendt., og giver os berettiget interesse i at opbevare dine oplysninger og din henvendelse.


Behandlingsgrundlag, videregivelse, opbevaring og sletning af data.

Vi mener, at vi har en berettiget interesse i, at gemme din e-mailadresse og henvendelse, som værende interesseret i TGFs arbejde på den ene eller anden måde. Vi ønsker at kunne give dig den bedst mulige opfølgning og hjælp, så vi mener derfor ikke at det er en ulempe for dig at vi opbevarer dine oplysninger.

Vi vil bevare dine oplysninger så længe du har en igangværende/aktiv relation til TGF , eller op til 5 år. Du har selv mulighed for at få slettet dine oplysninger inden 5 år, ved at kontakte vores databehandlere Erik Gravgaard og Mai-Britt Sørensen på: GDPR@gospelfellowship.dk
Vi vil da slette alle dine personoplysninger, bortset fra dine eventuelle bidrag/donationer da de fremgår i vores regnskab, og økonomiske analyser, og statistikker i henhold til bogføringsloven.

Vi opbevarer dine personoplysninger og historik i en krypteret og skrivebeskyttet database med adgangskode, som varetages af vores databehandlere og stab.
Vi vil aldrig videregive dine oplysninger til tredje part. Internt kan din e-mail dog sendes videre til rette vedkommende, så du kan få den hjælp/opklaring/afklaring du søger.

Har du rettet henvendelse til TGF via blanketten, vil denne blive makuleret, når TGFs databehandlere er færdig med oprettelse og registrering af henvendelsen.

Når du besøger TGFs hjemmeside (www.gospelfellowship.dk) indsamler vi oplysninger via cookies.

Cookies er små stykker data om dit besøg på vores hjemmeside.
Cookies indsamles for at gøre oplevelsen bedre og relevant på hjemmesiden.

Når du kommer ind på hjemmesiden, vil der poppe en besked boks op, hvor du har mulighed for at give samtykke eller ej til brugen af cookies.

Til vores gudstjenester i TGF har vi nogle gange livestreaming til facebook/youtube. Der vil kun blive filmet mod scenen enten fra balkonen eller fra bagerst i kirkesalen. Dermed filmes der så dit og menighedens ansigter ikke kommer med på optagelsen. (Er du ildsjæl i TGF har du givet samtykke til om vi må filme dig eller ej på scenen/i din opgave i portræt vinkel.)

Nogle gange har vi videooptagelse eller fotografering til gudstjenesterne og øvrige arrangementer i TGF til brug på vores facebookside, hjemmesiden og/eller foldere/flyers.
Her filmer/fotograferer vi fra balkonen og fra bagerst i kirkesalen mod scenen.
Dette vil der altid blive informeret om inden arrangementet starter, så du har mulighed for at tilkendegive hvis du ikke ønsker at komme med på sådanne billeder/videooptagelser.

Skulle vi mod forventning have fået taget nogle billeder/video materiale hvor der ikke er givet samtykke på forhånd til at have ansigtet med i portrætvinkel, vil du blive kontaktet vedrørende samtykke om brug af billedet/videooptagelsen. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. (Er du ildsjæl i TGF har du givet samtykke til om vi må filme/fotografere dig eller ej på scenen/i din opgave i portrætvinkel)

Videregivelse, opbevaring og sletning af billeder/videooptagelser

Vi har ingen interesse i, og vil aldrig videregive billeder eller videooptagelser til brug på andre platforme end TGFs platforme.
Vi opbevarer billeder og videooptagelser i private mapper, hvor kun de der laver kommunikations materiale i TGF har adgang.
Vi sletter billeder/videooptagelser løbende, men de billeder/videooptagelser vi bruger aktivt til PR slettes ikke løbende.

Ændrer du dit samtykke ved brug af billeder/videooptagelse hvor du medvirker med ansigt, ophøres brugen af materialerne omgående, og vil blive slettet i vores mapper. Dette gælder både for ildsjæle og menigheden/besøgende i TGF.

Når du besøger TGFs facebookside, kommenterer opslag, skriver en besked til TGF via facebooksiden, og deltager i vores undergrupper såsom Ladies Night, Ladies Brunch, de respektive TGF teamgrupper mm. så er det facebooks/messengers gældende privatlivs- og databeskyttelsespolitik der gælder.

Forbøn til vores gudstjenester og øvrige arrangementer er et fortroligt rum.
Alle forbedere har tavshedspligt, og det der bliver fortalt/snakket om bliver ikke registreret nogen steder.