Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Årsberetning.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Drøftelse af budget og beslutning om det kommende års kontingent.
  5. Eventuelle indkomne forslag behandles.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.
  8. Evt.

Dato

27 sep 2020
Expired!

Tidspunkt

19:00 - 21:00

Sted

Templet
Frederiksberg Allé 9, 1820 København

Organisator

The Gospel Fellowship