Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Årsberetning.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Drøftelse af budget og beslutning om det kommende års kontingent.
  5. Eventuelle indkomne forslag behandles.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.
  8. Evt.

Kom gerne og spis med kl 18.00 – se billetkøb for fællesspisning HER 

Dato

18 jun 2023

Tidspunkt

18:30

Sted

Templet
Frederiksberg Allé 9, 1820 København

Organisator

The Gospel Fellowship