Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Julegospelgudstjeneste på lørdag d. 24. december

Julegospelgudstjeneste på lørdag d. 24. december

"OG DET SKETE I DE DAGE..."I Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, Kbh. K

Kl. 11 - 13

For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre.

Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.

Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Esajas bog, 9,5-6

Juleaftensdag afslutter vi prædikenserien, Peace, Love and Happiness, der har handlet om kristendommens og evangeliets måde at gøre op med al ufred, had og ulykke, og hvordan vi kan være med til at opleve fred i vores eget liv, i vores relationer, i vores familie, i samfundet og i verden.

Gud er fredens gud, og han ønsker, vi skal leve et fredeligt liv i fællesskab med Ham, vores næste og os selv. Han ønsker, at vi skal være medarbejdere på denne fred, som kommer fra himmelen og breder sig ud i denne verden. En himmelsk fred, som har sin begyndelse juledag med Jesu fødsel.

Juleaftensdag giver vi rum til juleevangeliets budskab, et budskab som indeholder opfyldelsen af en række profetier i Bibelen, som forudsage Jesu fødsel; at en dag ville der blive født en frelser, en Kristus, en Messias, en fredsfyrste, som ville åbne vejen til himmelen og genskabe freden på jorden jf. Esajas bog.

Det er det, vi ser begyndelsen til, når vi hvert år læser højt af den traditionelle fortælling om Jesu fødsel:

“Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 

»Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Fred til mennesker med Guds velbehag!« (Luk 2,1-14) 

v15 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.« v16  De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. v17 Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, v18 og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; v19 men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. v20 Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.

v21 Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. (Juleevangeliet – Den autoriserede oversættelse af 1992)

Hans Christian Jochimsen, Sarah Moshage m.fl. vil stå for den musikalske del af festen, hvor vi både skal synge gospel og julesalmer.

Julefryd og fred til alle!