Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Indkaldelse Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse Ekstraordinær Generalforsamling

Den 20. februar 2018 kl. 10:00 afholdes ekstraordinær generalforsamling i The Gospel Fellowship på  adressen, Gersonsvej 25, 2900  Hellerup.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigen
  2. Vedtagelse af vedtægtsændringer
  3. Eventuelt

Ad. pkt. 2. forslag om vedtægtsændringer
De foreslåede vedtægtsændringer er af meget formel karakter og indeholder en præcisering i vore betingelser for medlemsoptagelse, at medlemmer skal være personer, der tilslutter sig vores grundlag og formål.  Denne præcisering har Kirkeministeriet oplyst at de gerne ser i relation til vor ansøgning om at blive en godkendt frimenighed.  Og da vi absolut ikke ser noget problem i at få det præciseret har vi sat os for at gennemføre ændringen i vore vedtægter

 

Ved den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 5/2 2018 blev de foreslåede vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.

 

Imidlertid kræver vore vedtægter at der opnås et særligt kvalificeret flertal for vedtagelse af vedtægtsændringer, således at ikke blot ¾ af de fremmødte stemmer for, men også at dette udgør mindst ¾ af samtlige medlemmer.

 

Da der ikke var mødt nok op til den første generalforsamling, er vi nødt til at indkalde til denne ny ekstraordinære generalforsamling.

 

Det skal – for de af jer, der måske kunne forvente og håber på et hyggeligt socialt arrangement – bemærkes at vi forventer at det bliver en ren formalitetsgeneralforsamling, som ikke vil vare mere end et par minutter.

 

 

København, den 5/2 2018

Med venlig hilsen

The Gospel Fellowship