Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Indkaldelse Ekstraordinær Generalforsamling

Indkaldelse Ekstraordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i The Gospel Fellowship.

Indkaldelse Ekstraordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i The Gospel Fellowship.

 

Mandag, den 1. juli 2019 kl. 10:30 afholdes ekstraordinær generalforsamling i The Gospel Fellowship på adressen, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Vedtagelse af vedtægtsændringer
  3. Eventuelt

 

Ad. pkt. 2. forslag om vedtægtsændringer
De foreslåede vedtægtsændringer er af meget formel karakter og indeholder en konsekvensændring efter Peter Dyhrs død, hvor det på den ordinære generalforsamling den 6/6 2019 har besluttet at
vedtægternes § 4.3 ændres således at ”Peter Dyhr” erstattes med ”Sigbjørn Sørensen”, således at resten af bestemmelsen i § 4.3 bibeholdes”.

Ved den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 6/6 2019 blev de foreslåede vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget. Imidlertid kræver vore vedtægter at der opnås et særligt kvalificeret flertal for vedtagelse af vedtægtsændringer, således at ikke blot ¾ af de fremmødte stemmer for, men også at dette udgør mindst ¾ af samtlige medlemmer.

Da der ikke var mødt nok op til den første generalforsamling, er vi nødt til at indkalde til denne ny ekstraordinære generalforsamling.

 

Det skal – for de af jer, der måske kunne forvente og håber på et hyggeligt socialt arrangement – bemærkes at vi forventer at det bliver en ren formalitetsgeneralforsamling, som ikke vil vare mere end et par minutter.

 

København, den 18/6 2019

 

Med venlig hilsen
The Gospel Fellowship

 

Læs her referatet fra den ordinære generalforsamling:

Generalforsamlingsreferat-6-6-19