Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Gospel Celebration på søndag d. 19. februar

Gospel Celebration på søndag d. 19. februar

OM DET VI BYGGER FÆLLESKAB OG SAMFUND PÅTemplet, Frederiksberg Allé 9, Frederiksberg

Kl. 16-17.30 - café fra kl. 15.

Temaet for Peter Dyhrs prædiken til denne Celebration er: Samfundet, staten og de 10 bud.

Danmark er et af de mest lutherske lande i verden. Hele samfundsstrukturen, forholdet mellem stat og kirke, opbygningen af vores lovgivning og forståelsen af kirkens og statens rolle, kommer fra Luthers opgør med en kirkelig institution, der i praksis stod imellem Gud og mennesket. Opgøret med pavedømmet, blev starten på en ny samfundsstruktur, hvor stat og kirke blev organiseret helt på ny!

Effekten af dette opgør, lever vi med i dagens Danmark, og er en helt grundlæggende del af vores tænkning, når det gælder kirke og stat og det enkelte menneskes liv som borger i Danmark.

Som et fundament under den nye samfundsreform, kom de 10 bud i Bibelen til at spille en helt afgørende rolle.

De 10 bud (Det Gamle Testamente, Anden Mosebog, kapitel 20)

v1  Gud talte alle disse ord: v2  »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

v3  Du må ikke have andre guder end mig.

v4  Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. v5  Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; v6  men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

v7  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

v8  Husk sabbatsdagen og hold den hellig. v9  I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; v10  men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. v11  For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.

v12  Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

v13  Du må ikke begå drab.

v14  Du må ikke bryde et ægteskab.

v15  Du må ikke stjæle.

v16  Du må ikke vidne falsk mod din næste.

v17  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.«

Hans Christian Jochimsen vil stå for den musikalske ledelse og have sine to kor The Gospel Choir og Copenhagen Gospel Voices med.

Vi glæder os til at dele en festlig søndag i The Gospel Fellowship med dig!