Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Gospel Celebration på søndag d. 11. juni

Gospel Celebration på søndag d. 11. juni

Kom til fest for Helligånden -Templet, Frederiksberg Allé 9, Frederiksberg

Kl. 16-18. Der er café fra kl. 15

Pinsen er festen for Helligåndens komme. Dens komme beskrives med tunger af ild og en ny evne til at tale og forstå mennesker af anden baggrund, og pinsen fejrer vi i den erfaring, at Gud er her hos os med sin ånd, og udruster os og giver os troen, ligesom han gav de elleve disciple troen og de mange, der kom til at tro, da Peter holdt pinseprædiken.

Denne Gospel Celebration vil Peter Dyhr tale til os om pinsen, om Helligånden og den konkrete erfaring af Guds nærvær.

Laura Kjaergaard stå for musikken sammen med Sangerteamet fra TGF og har sine to kor, Copenhagen Gospel Singers og Glostrup Gospel med som gæstekor.

Helligåndens kommen

v1  Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. v2  Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. v3  Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. v4  Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. (Apostelenes Gerninger 2,1-4)

Men også alle i Jerusalem hørte lyden fra himlen og disciplens tungemålstale. Alt dette fik flere til at undre sig, og nogle spottede disciplene: “De har drukket sig fulde i sød vin.” (Apg 2,13).

Det var denne spot, som Peter tog til genmæle på i sin tale:

Peters pinsetale (Apg 2,14-36)

v14 Da trådte Peter frem, og de andre v11 apostle stillede sig ved siden af ham. Han råbte til folkemængden: »Hør efter, alle I jøder, og I, som bor i Jerusalem. v15  Det er ikke sandt, som nogle af jer siger, at de her mænd har drukket sig fulde. Klokken er jo kun ni om formiddagen. v16-17 Nej, her opfyldes det, som Gud åbenbarede for profeten Joel:

‘Det vil ske i de sidste tider,

at jeg vil udgyde af min Ånd over hele menneskeheden.

Alle vil komme til at profetere,

både mænd og kvinder.

De unge vil få åbenbaret min vilje gennem syner,

de gamle vil få det gennem drømme.

v18 Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med min Ånd,

og de skal profetere.

v19 Jeg vil gøre utrolige ting i himmelrummet

og store tegn nede på jorden:

Blodsudgydelser,

ildebrande og røgskyer.

v20 Solen skal formørkes,

og månen skal blive mørkerød som blod,

før Herrens store og frygtindgydende dag kommer.

v21 Men enhver, der råber til Herren om hjælp, skal blive frelst.’

v22 Lyt til mine ord, venner! I kender nazaræeren Jesus. I ved om de mirakler, tegn og undere, som Gud udførte gennem ham her midt iblandt jer. Dermed viste Gud jer, at det var ham selv, der havde sendt Jesus. v23 Han blev efter Guds forudbestemte plan forrådt, og med de gudløse romeres hjælp fik I ham naglet til korset og dræbt. v24 Gud lod ham imidlertid ikke blive i døden, men genoprejste ham fra de døde, for det var umuligt for døden at fastholde ham. v25 David talte profetisk på hans vegne, da han sagde:

‘Jeg stoler altid på Herren.

Han står ved min side, så jeg ikke falder.

v26 Derfor kan jeg fryde mig og synge glædessange.

Der er også håb for mit legeme,

v27 for du vil ikke efterlade mig blandt de døde.

Du lader ikke din hellige tjener gå i forrådnelse.

v28 Du har vist mig vejen til livet,

hos dig fyldes jeg med glæde.’

v29 Kære venner! Tillad mig at tale lige ud om vores forfar David. Vi ved alle, at han er både død og begravet, og vi besøger hans grav den dag i dag. v30 Men David vidste jo, at Gud højtideligt havde lovet, at Israels Konge skulle komme fra hans slægt. Derfor talte han profetisk om den nye Konge. v31Så når han talte om, at Kongen ikke skulle efterlades blandt de døde, og at Guds hellige tjener ikke skulle gå i forrådnelse, var det en forudsigelse om, at Messias skulle genopstå fra de døde.

v32 Den Jesus, jeg taler om, blev af Gud oprejst fra de døde. Det kan alle vi, der står her, bevidne. v33 Efter at han er blevet taget op til Himlen og har indtaget sin plads ved Guds højre side, har han nu sendt os Helligånden, som Faderen havde lovet. Det kan I selv både se og høre.

v34 David talte heller ikke om sig selv, da han profeterede om en, der skulle tages op til Himlen. Han siger et andet sted:

‘Herren sagde til min herre:

Sæt dig ved min højre side,

v35 imens jeg overvinder dine fjender.’

v36 Derfor erklærer jeg overfor hele Israels folk, at Gud har vist, at Jesus, som I korsfæstede, er både Herre og Messias!«

For en festlig Gospel Celebration i pinsebudskabets ånd