Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Seneste prædikener

Seneste prædikener

Havde du ikke mulighed for at læse prædikenen til sidste gudstjeneste, kan du læse eller høre den her!

Prædiken 10.02-2019 – Om lykke

Bjergprædikenen… der fuldstændig vender op og ned på traditionel jødisk tilgang… den kan I læse i Matthæus  kapitel 5 – det er jeres lektie til næste gang.

Læs her:

Praediken—om-lykke

 

 

Prædiken 13.01-2019 – Welcome home

Prædikenen handler om sangen: Welcome home af Hans Christian Jochimsen.

I Salme 139 vers 13 og 14 står der: Du har skabt mig, som den, jeg er, du formede mig i min mors mave.

Læs her:

welcome-home

 

 

Prædiken 24.12-2018 – Juleprædiken

Lukasevangeliet kap. 2

Læs her:

Julepraediken

 

 

Prædiken

Det sande vintræ Johs. 15 Eller Evangeliet om Væredygtighed

Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt.

Læs her:

Praediken-Gospel-Fellowship-om-Vintraeet

 

 

Prædiken 17.06-2018 – “Tak for livet”

Som Faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden.

Johannes Evangeliet kapitel 15

Læs her:

Praediken-i-The-Gospel-Fellowship-soendag-17-juni-2018-1

 

 

Prædiken 11.03-2018 – Lev livet bedre (3)

Vi er i gang med en ny serie af prædikener her i foråret, som
jeg har kaldt ”Lev livet bedre” prædikener.
Vi kommer igennem forskellige temaer, som med
udgangspunkt i visdom fra Bibelen, kan åbne vores sind og
hjerter og give os inspiration til at begynde en rejse, hvor vi tør
stille nogle vigtige spørgsmål til os selv og søge svar, som
hjælper os til… at leve livet bedre!
Mange af os har overvejelser omkring det liv vi lever og de
valg, som vi tager. Det kan føles som om, at livet løber afsted
med os og vi oplever, at vi befinder os midt i nogle valg, som
måske ikke helt er os. Og vi undrer os. Er dette mit liv?
Mange mennesker ved ikke hvad der er virkelig værdifuldt for
dem og derfor så lider de i det stille, ubevidst. Mange
mennesker nøjes med det liv, som de har skabt sig, men får
ikke tænkt igennem eller mærket efter, hvad der er virkelig
vigtigt for dem.
Kan du genkende dig selv eller har du ikke fået mærket efter
og tænkt igennem, hvad der er virkelig vigtigt for dig, så er
denne søndag en god dag, at blive udfordret og inspireret af.
Derfor er dagen tema: Hvad er virkelig værdifuldt for dig?

Læs her:

TGF—Lev-livet-bedre-3—Hvad-er-virkelig-vigtigt-for-dig-1

TGF–Lev-livet-bedre-3—Hvad-er-vaerdifuldt-for-dig-1

 

Prædiken 25.02-2018 – Gospelinspiration

Dybere liv (2) – Sjælens mørke nat 1

Vi er i gang med en serie af prædikener, som hedder ”Dybere
liv”. Det er prædikener som fokuserer på vores tro og hvordan
den kan udfolde sig, modnes, styrkes, blive en meget aktiv del
af vores liv.
I dag vil vi se på nogle bestemte stadier i vores trosliv, hvor vi
kan opleve, at vores tro og vores relation til Gud ændrer
karakter. Nærmest i en grad så det føles som om, at Gud ikke
er der, som om vores tro har mistet sin styrke og vores
oplevelse af Guds nærvær er forsvundet fra os.

Læs her:

TGF–Dybere-liv-2—Sjaelens-moerke-nat-1

TGF—Dybere-liv-2—Sjaelens-moerke-nat-1

 

 

Prædiken 11.02-2018 – Lev livet bedre (2)

Vi er i gang med en ny serie af prædikener her i foråret, som jeg har kaldt ”Lev livet bedre” prædikener.

Vi kommer igennem forskellige temaer, som med udgangspunkt i visdom fra Bibelen, kan åbne vores sind og hjerter og give os inspiration til at begynde en rejse, hvor vi tør stille nogle vigtige spørgsmål til os selv og søge svar, som hjælper os til… at leve livet bedre!

Læs her:

TGF–Lev-livet-bedre-2—Hvad-er-meningen-med-dit-liv

TGF—Lev-livet-bedre-2—Hvad-er-meningen-med-dit-liv

 

Prædiken 28.01.2018 – Gospelinspiration

Dybere liv (1) Den gode hyrde

TEMA: Hvordan Jesus som vores hyrde leder os igennem forskellige faser af vores liv…og hvordan vi kan bruge den erfaring til at hjælpe andre.

Vi skal i gang med en serie af prædikener, som hedder ”Dybere liv”. Det vil være prædikener som fokuserer på vores tro og hvordan den kan udfolde sig, modnes, styrkes, blive en meget aktiv del af vores liv.

I dag handler det om forskellige sider og faser af vores kristne trosliv og hvordan Jesus leder os, som en hyrde leder sine får.

Dagens tekster (Salme 23 og Johannes 10) ligger mit hjerte nært, fordi jeg på et tidspunkt oplevede hvordan Gud talte til mig og gav mig øjne, der kunne se, hvordan han så på alle de, som var en del af kirkens fællesskab.

Guds ånd rørte ved noget dybt inde i mig. Guds ånd åbnede mit hjerte for den kærlighed og den omsorg, som han har overfor os. Og han gav mig Johannes Evangeliet kapitel 10 på mit hjerte, så jeg kunne se hvad han mente:

Læs her:

TGF—Dybere-liv-1—Herren-er-min-hyrde-1

TGF—Dybere-liv-1—Herren-er-min-hyrde-2

 

Prædiken 14.01.2018 – Tema: At lære er at leve, Lev livet bedre (1)

Vi skal i gang med en ny serie af prædikener her i foråret, som jeg har kaldt ”Lev livet bedre” prædikener.
Det er visdom fra Bibelen, som kan åbne vores sind og hjerter og give os inspiration til at begynde en rejse, hvor vi tør stille nogle vigtige spørgsmål til os selv og søge svar, som hjælper os til… at leve livet bedre!
I dag vil jeg fokusere på noget helt grundlæggende, som forhindrer eller fremmer vores mulighed for at leve livet bedre. Det handler om vores syn på at lære!

Læs her:

TGF–Lev-livet-bedre-1—At-laere-er-at-leve

TGF—Lev-livet-bedre-1—At-laere-er-at-leve

 

 

Prædiken Juleaftensdag 2017 – Lyset skinner i 

Læs her:

TGF—Juleaftensdag-2017—Lyset-skinner-i-moerket

 

 

Prædiken 10.12.2017 – Hånden på hjertet – Lys i verden

Læs her:

TGF—Haanden-paa-hjertet-3—Lys-i-verden-1

TGF—Haanden-paa-hjertet-3—Lys-i-verden-1

Prædiken 29.10.2017 – Find din gudgivne passion

I bibelen kan vi læse om nådegaver – vores gudgivne passion. Gud arbejder i os og igennem os og ønsker, vi skal finde vores passion og leve den ud.

Læs her:

Praediken—Find-din-gudgivne-passion

Bibelcitater—Find-din-gudgivne-passion

 

Prædiken 10.09.2017 – Jesus er kærlighedens kilde

Som apostlen Johannes så fint skriver: ”Vi elsker, fordi han elskede os først.” (1 Joh 4,19)

Det nye Testamente er fyldt med fortællinger om Jesus og alle

de ting han sagde og gjorde… evangelisterne skrev dem ned for

at vi skulle få et indtryk af Jesus, for at vi skulle tro, at Jesus er

Guds søn, for at vi skulle få hjælp til at møde Gud, sådan som

han er… for at vi skulle få et glimt af Guds væsen og Guds

ufattelige kærlighed.

Læs her

 Microsoft-Word—TGF—Haanden-paa-hjertet-2—Jesus-er-kaerlighedens-kildedoc

TGF—Haanden-paa-hjertet-2—Jesus-er-kaerlighedens-kilde-2

TGF—Haanden-paa-hjertet-2—Jesus-er-kaerlighedens-kilde

Prædiken 20.08.2017 –  Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov

Paulus har i sit brev til menigheden i Galatien rammet dagens

tema – Bær hinandens byrder.

Kristi lov

Kære brødre, hvis en i menigheden bliver taget i at gøre noget

forkert, så skal I andre vise ham til rette, men gøre det med

forståelse og passe på ikke selv at blive fristet.

(2) I skal hjælpe hinanden med det, der er besværligt, for på

den måde overholder I Kristus’ lov.

(3) Hvis nogen synes, at han er noget særligt uden at have

grund til det, så narrer han sig selv. (4) Alle må vurdere deres

egen indsats, og man skal ikke gå og prale og gøre sig bedre

end andre. (5) I skal ikke fremhæve jer selv, så andre tror, de

skal leve op til det.

(6) De, der får undervisning om Kristus, skal dele alt, hvad de

har, med den, der underviser dem. (7) Lad være med at bilde

jer noget ind, for Gud finder sig ikke i at blive hånet. Man

høster, som man har sået. (8) Den, der satser på de jordiske

drifter, vil ikke høste andet end død, mens den, der satser på

Helligånden, vil få evigt liv.

(9) Derfor må vi aldrig blive trætte af at gøre det, der er godt.

Bare vi ikke giver op, skal vi nok få vores udbytte, når tiden er

inde til det. (10) Indtil da skal vi hjælpe andre mennesker, først

og fremmest dem, der tror på Kristus. (Gal 6,1-10)

Læs her

 

 

Prædiken 18.06.2017 –  Gospelinspiration – Jesus er Herre

Lignelsen om huset på klippen og huset på sand

v46 Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad

jeg siger? v47 Enhver, som kommer til mig og hører mine ord

og handler efter dem – hvem han ligner, vil jeg vise jer: v48

Han ligner et menneske, der byggede et hus, gravede dybt ned

og lagde soklen på klippen. Da der blev oversvømmelse,

væltede floden ind imod huset, men den kunne ikke rokke det,

fordi det var bygget godt. v49 Men den, der hører og ikke

handler derefter, ligner et menneske, der byggede et hus lige

på jorden uden sokkel. Floden væltede imod det, og straks

faldt det sammen, og ødelæggelsen af det hus blev stor.«

Læs her 

 

Prædiken 11.06.2017 – Pinsedag – Helligåndens virke

Dagen hvor Gud træder ind i verden med sin Ånd og ændrer

måden vi er sammen med ham på.

Dagen hvor ikke kun en lille gruppe mennesker fik en

førstehånds-erfaring af Guds nærvær, Guds kraft, Guds væsen,

men alle – alle mennesker, folkeslag, slaver og frie, jøder og

hedninge, store og små – alle… dig og mig!

Denne dag er værd at fejre, fordi Jesus har åbnet himlens

sluser op på vid gab for enhver, som kalder på ham.

Som Jesus sagde til sine disciple: Johannes døbte med vand,

men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage! (ApG

1,5)

Læs her 

 

 

Prædiken 14.05.2017 – Fadervor – bøn i praksis

Vi har lige haft Store bededag. En dag, som der ikke

findes i andre lande, som vi sammenligner os med. Før

reformationen, så var der en hel række faste-, bods- og

bededage, hvor man samledes i hjemmene, på markerne

og i kirkerne til faste, bod og bøn.

Det blev i reformationen sløfet, for at der ikke skulle

være nogen traditioner, som lignede de gamle katolske

traditioner.

Efterfølgende blev der så igen indført nogle faste-, bodsog

bededage på grund af blandt andet 30-årskrigen, som

i midten af 16-tallet blev samlet til én stor faste, bod og

bededag – nu kendt som Store bededag.

Store bededag minder os om en helt grundlæggende

forudsætning for et godt liv i relation til Gud, vores næste

og os selv – en aktiv og levende samtale, dialog, bøn i

forhold til Gud. Ønsker vi vores tro og vores fællesskab

med Gud skal vokse? Ønsker vi at leve et liv med Gud i

hjertet? Så er bønnen, dialogen, samtalen med Gud helt

grundlæggende.

Læs her

  

 

Prædiken Påskedag – Se, jeg gør alting nyt!

Vi har som kirke været på en rejse igennem påsketidens

vigtige hændelser. Vi var med, da Jesus red ind i

Jerusalem og blev hyldet som konge, præst og profet.

Vi var med, da Jesus fejrede nadver med disciplene og vi

er med på de to afgørende dage – langfredag, hvor Jesus

bliver korsfæstet og dør og i dag påskedag, hvor Jesus

opstår fra de døde. En dag, som mange kirkelige

traditioner fejrer med at proklamere: Kristus er

opstanden! Ja, han er sandelig opstanden!

Lad os begynde med at læse om denne dag, som

disciplen Mattæus husker den…

Læs her

 

 

Prædiken 09.04.2017 – Jesus – Konge, profet og præst.

Det er Palmesøndag! Det er en dagen, hvor Jesus toner

rent flag og viser hvem han er! Himlens kongesøn,

hærskarers herre, menneskers håb og frelse, den der

bringer evangeliet (de gode nyheder) til os alle store og

små, manden der rydder templet for alt andet end

tilbedelse af Gud og som sætter de religiøse ledere på

plads, helbreder alle og får delt sin vision om et nyt rige –

Guds rige – med hele folket!

Læs her

 

 

Prædiken 12.03.2017 – Fastetid og balance i livet!

Vi er midt i fastetiden. Det er en tid til at stoppe op og se grundigt på det liv, vi lever og de vaner, som vi har bygget op omkring vores liv. Som en del af vores ide, vores design, har Gud lagt sin vision om et liv levet i en sund balance mellem at virke og at hvile, mellem at stoppe op og lytte til Guds stemme for at give plads til beskæring og vejledning og mellem at handle på Guds tiltale og kald og bruge de evner og gaver vi har fået til at gøre denne verden til et bedre sted.

Men hvad har gjort det så svært for os i dag at leve et liv i balance med troen på Gud i hjertet? Hvordan er vores verden blevet så styret af økonomiske interesser, at vi har mistet vores evne til at stoppe op og stille kritiske spørgsmål og finde svar, som skaber et attraktivt alternativ til en stressfyldt hverdag. Kan det være, at vi finder nogle af svarene i reformationstidens store brydninger!?

Læs her 

 

Lyt her 

 

Prædiken 19.02.2017 – Luther – Guds arvinger og Kristi medarvinger

Hvorfor er vi danskere så glade for staten og for den måde, vi har organiseret vores samfund på?Danmark er et af de mest lutherske lande i verden. Hele samfundsstrukturen, forholdet mellem stat og kirke, opbygningen af vores lovgivning og forståelsen af kirkens og statens rolle, kommer fra Luthers opgør med en kirkelig institution, der i praksis stod imellem Gud og mennesket. Opgøret med pavedømmet, blev starten på en ny samfundsstruktur, hvor stat og kirke blev organiseret helt på ny!

Effekten af dette opgør, lever vi med i dagens Danmark, og er en helt grundlæggende del af vores tænkning, når det gælder kirke og stat og det enkelte menneskes liv som borger i Danmark.

Som et fundament under den nye samfundsreform, kom de 10 bud i Bibelen til at spille en helt afgørende rolle.

Læs her 

Lyt her 

 

Prædiken 08.01.2017 – Luther – Sandheden skal sætte jer fri

Vi skal i gang med en ny prædikenserie, som vil hente noget af

sin inspiration fra de store temaer, som var på spil for 500 år

siden, da verden vendte et blad i den store historie, men som

stadig er på spil og udfordrer os i vores helt almindelige

hverdag, omkring vores valg, vores selvbillede, vores tro og

måden vi forholder os til hinanden på.

Læs her

 

Lyt her 

 

Prædiken 24.12.2016 – Peace, love and happiness 6

Fredens Fyrste

Vi vil i dag afslutte vores prædikenserie – Peace, love and

happiness – som har handlet om kristendommens og

evangeliets måde at gøre op med al den ufred, had og ulykke,

som vi oplever og hvordan vi kan være med til at opleve fred i

vores eget liv, i vores relationer, i vores familie, i samfundet og

i verden.

En af profetierne er fra Esajas bog kapitel 9. Lad os læse

profetien:

For et barn er født os,

en søn er givet os,

og herredømmet skal ligge

på hans skuldre.

Man skal kalde ham

Underfuld Rådgiver,

Vældig Gud,

Evigheds Fader,

Freds Fyrste.

Stort er herredømmet,

freden uden ophør

over Davids trone

og over hans rige,

så han kan grundfæste det

og understøtte det

med ret og retfærdighed

fra nu af og til evig tid. (Es 9,1-9)

lyt her

Læs her

 

 

Prædiken 11.12.2016 – Peace, love and happiness 5

Julefryd og julefred

Ideen om at have et fredfyldt liv, at bo i et fredeligt land, at have

fred med sig selv eller fred med sine naboer eller for at blive

meget visionær – fred i denne verden – har ikke i sin kerne en

passiv, ikke-involverende, passivistisk, laden-stå-til holdning i

sig.

Ideen om fred – om Guds fred, Guds ”shalom” – er en aktiv

fred, som er båret af et ønske om at se Guds retfærdighed,

Guds kærlighed og Guds nåde gennemsyre vores samfund på

en sådan måde, at alle kan opleve at blive set på som

ligeværdige medmennesker i denne verden, mennesker som

bliver taget alvorligt, mennesker som får lov til at blive

retfærdigt behandlet, mennesker som kan leve i fred med sig

selv og hinanden – ”shalom” fred – på den ”smukke” måde!

Til sidste Gospel Celebration tog vi fat på et væsentligt tema –

fred i verden.

I dag går vi julens vej. I dag er temaet: Julefred og julefryd og

hvordan adventstiden kan blive en anledning til at finde fred i

de nære relationer – med vores familie, med vores storfamilie

eller udvidede familie og med Gud.

Familie og højtider – to temaer, som skaber mest ufred!

lyt her

læs her

 

Prædiken 13.11.2016 – Peace, love and happiness 4

Fred i verden

Vi skal se på hvordan de “gode nyheder” – “the gospel” kan få

krop i vores tid, så det kan mærkes og føles i vores eget liv, i

vore familier, i vort samfund og i verden?

Evangeliets bud på en vej frem til ”Peace, love and happiness”

– fred, kærlighed og lykke, kan i virkeligheden opsummeres

med ét ord, et hebræisk ord, som går igen i hele Bibelen og

som bliver brugt af Gud, Jesus, Helligånden, engle og

mennesker med en konkret opgave fra Gud, når der skal

kommunikeres noget væsentligt til os.

Det er det hebræiske ord ”shalom”, som rent umiddelbart

bliver oversat til ordet ”fred” i Bibelen, men som bærer en

væsentlig større betydning med sig.

lyt her 

læs her 

 

Prædiken 09.10.2016 – Peace, love and happiness 3

Fred i samfundet

Det er så menneskeligt at blive overvældet over alle de opgaver og udfordringer, som vi står overfor i vores samfund i dag. Mange af os ender med at give lidt op og vi lader stå til, fordi vi ikke kan overskue hvordan vi kan være med til at gøre en forskel i praksis.

I dag vil vi kigge nærmere på, hvad skal til for skabe fred i vores samfund i denne tid med så store omvæltninger, med mistænkeliggørelse af hele befolkningsgrupper og med en sprogtone i medierne, som får de fleste mennesker til at stå af.

Hvad er din og min rolle i denne tid og hvordan kan vi som kirke og fællesskab være med til at skabe fred i et samfund, styret af ufred, mistænkeliggørelse og manglende medmenneskelighed?

læs her 

 

Prædiken 18.09.2016 – Peace, love and happiness 2

Fred i familien.

Vi er i dette efterår gået i gang med en ny serie af prædikener,

som tager fat på hele den sociale side af evangeliet, af de gode

nyheder. Prædikenserien hedder: Peace, love and happiness!

Vi skal gå på opdagelse i hvordan kristendommen forholder sig

til denne tids udfordringer med ufred, had og ulykkelighed!?

Vi skal se på hvordan de “gode nyheder” – “the gospel” kan få

krop i vores tid, så det kan mærkes og føles i vores eget liv, i

vore familier, i vort samfund og i verden?

læs her 

 

 

Prædiken 21.08.2016 – Peace, love and happiness

Fred med dig selv!

lyt her 

læs her 

 

Prædiken 12.06.2016 – Guds rige – Håbets rige!

læs her 

 

Prædiken 15.05.16 – Hvordan genkende Guds stemme i vores liv?

lyt her 

Påskeprædiken 27.03.16 – Guds rige – Kongen og korset

Prædiken 13.03.16 – Guds rige – Guds rige og Jesus som konge

Lyt her 

Prædiken 14.02.16 – Guds rige – en Guds riges etik

Prædiken 10.01.16 – Guds rige – det omvendte rige

Lyt her 

Prædiken 24.12.15 – Årets julegudtjenesteprædiken

Lyt her: 

Prædiken 13.12.15: Tiden – Tid til at vente

Tiden – hvad gør den ved os og hvad gør vi med den? Til hver gudstjeneste vil der være et undertema og denne gang er temaet: Tid til at give!

Læs her: 

Prædiken 08.11.15: Tiden – Tid til at lære

Tiden – hvad gør den ved os og hvad gør vi med den? Til hver gudstjeneste vil der være et undertema og denne gang er temaet: Tid til at give!

Læs her: 

Prædiken 11.10.15 gæsteprædikant: Derrick N. Brown

Tiden – hvad gør den ved os og hvad gør vi med den? Til hver gudstjeneste vil der være et undertema og denne gang er temaet: Tid til at give!

Pris Herren under alle forhold – Praise the Lord always

Lyt her

Prædiken 13.09.15 Tiden – Tid til at give

Tiden – hvad gør den ved os og hvad gør vi med den? Til hver gudstjeneste vil der være et undertema og denne gang er temaet: Tid til at give!

 

Læs her

 

Prædiken 16.08.15 Tiden – Tid til at hvile

Modsat denne tids forståelse, så er det vigtigt at vi får en tænkning, hvor vi arbejder ud fra hvilen og ikke hviler fra arbejdet.

Og jeg vil give jer hvile

v28 Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. v29 Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. v30 For mit åg er godt, og min byrde er let.” (Mat 11, 28-30)

Læs her

Hør her

 

Prædiken 14.06.15 Tilfreds – Når næstekærligheden bliver kold

Det er mit håb, at vi som kirke kan være en inspiration i vores by, at vi som medmennesker kan gå foran med at vise næstekærlighed og at vi ikke lader frygten for det fremmede, travlhed eller besværlighed bestemme, hvordan vi er medmennesker.

”v1 Lad broderkærligheden vare ved; v2 glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft engle som gæster. v3 Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop.  

v5 Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.” (Hebr. 13,1-5) 

Læs her

Prædiken 10.05.15 Tilfreds – Forventninger – Mors dag

“I dag vil jeg gerne være frimodig og udfordre alle kvinder i hele det ”bør og skal”-system, som vi som kultur og I som kvinder selv har bygget op, en forventnings-kultur, som er i gang med at tage livet at mange skønne kvinder.

 Jeg vil prøve på kort tid at lægge et nyt fundament, som kan blive en befrielse og en vej til at finde ind til centrum af Guds hjerte-ønsker for den ene del af Guds eget selvbillede… kvinden!” 

Læs her

 

Prædiken 05.04.15 Tilfreds? Påskedag – Håbets dag

Det er det anliggende, som påsken har fokus på. Det er hovedbudskabet over hele påsken. Det er det, som alle beretninger om Jesu liv, lidelse, død og opstandelse minder os om. Det er det, som det mest centrale vers i Bibelen peger på:

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. v17 For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.” (Johs 3,16-17)

Læs her

Hør her lydfil 

Prædiken 08.03.15 Tilfreds? Social retfærdighed

Vores kære kirkefader og nationaldigter N. F. S. Grundtvig skrev i begyndelsen af 18-tallet et digt, som handlede om vores nationale identitet og selvforståelse.

Digtet hedder: ”Langt højere bjerge” og slutter med en enkel sætning, som senere hen har dannet grundlag for hele vores fordelingspolitik i Danmark og gjort Danmark til et af de mest lige lande i verden, hvad angår eksistensgrundlag.

Læs her 

 

Prædiken 15.02.15  Lev livet – lær af livet!

Temaet er:  Lev livet – lær af livet! Fokus på hvordan vi bevidst eller ubevidst deler vores liv ind i forskellige faser, der hver især giver os udfordringer, glæder, erfaringer og nye måder at forme vores liv på.

Læs her

 

Prædiken 11.01.15 Tilfreds?

Udgangspunkt i Prædikerens Bog. At tage gode beslutninger for sig selv. Hvad er det gode liv?

Hvor tilfreds er du som menneske?

Se og hør Prædiken 11.01.15

 

Juleprædiken 24.12.15

Juleevangelium

En tid hvor Gud vil sende en messias, så mennesker kan stå ansigt til ansigt med Gud. Himlen åbnede sig. Sand Gud og sand menneske i samme person. Lærer os at elske hinanden. Viser en vej igennem livet så vi kan komme tilbage til livet og os selv.

Se og hør Prædiken 24.12.14

 

Prædiken 14.12.14 Attituder – Kærlighed

At sætte andre højere end dig selv. Kærlighed må gerne koste noget. At tjene andre. Hvad vil man ofre for kærligheden?

Paulus brev til Filipperne

Læs og hør Prædiken 14.12.14

 

Prædiken.  Attituder – Selvbeherskelse

Læs her

 

Prædiken.  Attituder – Trofasthed

Læs her

 

Prædiken. Attituder – Tålmodighed

 

Prædiken. Attituder – Ydmyghed

Læs her

 

Prædiken. Mod til at give

Læs her

 

Prædiken. Mod til at leve

Læs her

 

Prædiken. Mod til at tilgive

 

Prædiken. Mod til at være sårbar

Læs her

 

Prædiken. Mod til at være kristen

Læs her

 

Prædiken 11.05.14 Mod til at leve

Se og hør her

 

Prædiken 13.04.14 Mod til at give 

Se og hør

 

Prædiken 09.03.14 Mod til at tilgive

Se og hør

Prædiken 09.02.14 Mod til at

Se og hør

 

Prædiken 12.01.14 Mod til at være sårbar

Læs og hør

 

Prædiken 17.11.13 Præst Thomas Risager – Værd at elske

Se og hør

 

Prædiken 20.10.13 Behave – at gå med Gud

Se og hør

 

Prædiken 18.08.13 Belong – at høre til

Se og hør

 

Prædiken 14.04.13 At være lydig

Se og hør

 

Prædiken 10.03.13 Hvad vil vi ofre for hinanden?

Se og hør

 

Prædiken 10.02.13 Hvad er vigtigt i 2013?

Se og hør

 

Prædiken 16.12.12 Tabuer

Se og hør